Provedou vás rodáci. Buďte u nás jako doma. 

Jednoznačně nejvíce autentických zajímavostí a drbů se dozvíte od lidí, kteří se zde narodili, studovali, vychovali děti a kteří mají Brno zažité. To jsou naši průvodci.

Co uvidíte

Nejčastější a nejžádanější prohlídka má tak 2,5 - 3 hodinky a provede Vás centrem města, uvidíte hlavní památky, nějaký ten kostel, věž či kašnu, dozvíte se pověsti a bude rozhodně i legrace. Potom na skok Petrov a na závěr na výhledy na Špilberk

Hlavní památky Brna

Vila Tugendhat  

Ojedinělé funkcionalistické dílo, které bylo v roce 2001 zapsáno na seznam UNESCO. Prohlídky vyprodané půl roku dopředu. Takže rozhodně rezervujte zavčasu. Korona- nekorona. Vyprodáno furt.

Cena vily se před svým dokončením dostala až k částce 1 milion marek (tj. 8 milionů čs. korun), přičemž v té době nebyl zaplacený ani architekt a práce. Pro srovnání - běžný rodinný řadový domek v Brně bylo možno v letech 1928-1932 postavit pod 100 tisíc korun, stavba samostatně stojícího domu stála cca 150-250 tisíc (často včetně pozemku). Díky dostatku peněz se tu však mohly použít unikátní technologie a moderní materiály. Dodnes architekti napodobují zejména propojení zahrady a interiéru. Výjimečnost vily spočívá i ve smutném faktu, že většina staveb, které vytvořil van der Rohe v Evropě, byla zničena. Právě vila Tugendhat a jeho německý pavilon v Barceloně (1929) jsou přitom pokládány za jeho nejlepší předválečná díla.

FOTOREPORTÁŽ Z BRNA ZDE

Katedrála svatých Petra a Pavla

patří k významným památkám Brna a je dnes sídlem biskupa. Znáte z desetikoruny. ;-)

Petrovské návrší s katedrálou zve k návštěvě všechny, ať už přijíždějí do Brna z kterékoli ze světových stran. Podle nejnovějším poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Původní kostelík přestal stačit a byl nahrazen větším, vzrostl i jeho význam, zvláště poté, co se roku 1296 stal Petrov sídlem kolegiátní kapituly. Během další staletí byl chrám opravován a přestavován, stopy po jeho velkolepé barokní éře můžeme v interiéru spatřit dodnes. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel sv. Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu. Pokud máte chuť prohlédnout si město Brno i široké okolí shora a netrpíte přitom závratí, určitě si nenechte ujít příležitost vystoupat po bezmála 130 schodech na vyhlídku z věží. Vaše odvaha bude ještě v přízemí odměněna pohledem na krásu kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem z ebenového dřeva. Ke každému kostelu samozřejmě patří zvony. Ty petrovské vyzvánějí poledne už v jedenáct hodin, a tak připomínají úspěšnou obranu Brna před Švédy během třicetileté války.

Pěkný pohled na katedrálu svatých Petra a Pavla je z Denisových sadů. Nechodit o setmění a osamoceni, pro jistotu. 

Gotický portál je impozantní. Můj svatební kostel, mimochodem. :-)

Stará radnice pokroucenou věžičkou

nejstarší světská stavba města. Kamenný portál s křivou věžičkou od Antona Pilgrama je opředený pověstmi a v klenutém průjezdu je zavěšen slavný brněnský drak a kolo. 

Počátky stavby radnice sahají do 13. století. Jako radnice stavba sloužila až do roku 1935, poté radní přesídlili do nedalekého nově zrekonstruovaného Zemského domu, kterému se proto začalo říkat Nová radnice. Dominantou radnice je radniční věž, která je přístupná veřejnosti a která poskytuje široký výhled na Brno i okolí. Výška věže je 62,66 m a vede na ni 173 schodů. Ve věži je k vidění hodinový stroj a expozice o dějinách Staré radnice. Veřejnosti přístupné jsou také některé místnosti v budově Staré radnice – Ernův sál, Freskový sál, Křišťálový sál a tzv. Klenotnice.

Pověst o brněnském draku

Podle nejznámější brněnské pověsti drak trápil obyvatele široko daleko. Když měl hlad, požíral v okolí vše, co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Radní slíbili velkou odměnu sto zlaťáků tomu, kdo by ho zabil, ale nikdo se nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého lva přišel řeznický tovaryš, který chodil vandrem po světě. O čem jiném, všichni v hospodě vyprávěli jen o drakovi. Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: "Já vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou volskou kůži a pytel nehašeného vápna." Brňané mu moc nevěřili, ale co chtěl, to donesli. Řezník zašil vápno do volské kůže, naložil na vůz a odjel. Když přijel k řece, kde drak lehával, položil rychle na zem kůži a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral, pěkně ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. Ale to neměl dělat. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval, nadouval, až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník dostal svou odměnu a vydal se zase do světa. Od té doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát.

Pověst o brněnském kole

Jednoho slunečného květnového dne roku 1638 (to bylo 7 let před obléhání města Brna Švédy) se jako obvykle sešli v lednické hospodě po práci sousedé na doušek vína. Nechyběl mezi nimi ani Jiří Birk, kolářský mistr, který byl svým umem vyhlášen po celém okolí. Slovo dalo slovo, když tu najednou se ozval Birkův hlas: "Oč se vsadíte, sousedé, že ráno o šesti hodinách, jak vyjde slunce, porazím v lese strom, udělám z něho kolo a ještě ten den je dokutálím do Brna, dřív než se zavřou městské brány." Všichni se mu smáli a klidně se s ním vsadili o dvanáct tolarů. Věřili, že se to koláři nemůže podařit a oni lehce přijdou k penězům. Birk však byl opravdu mistr svého řemesla. Než na brněnských věžích začali zvonit Ave Maria, proběhl Židovskou bránou a přes Zelný trh na radnici. Tam udivenému purkmistrovi odevzdal hotové kolo. A protože kolo bylo opravdu mistrovský kus, dal je purkmistr Gabriel Schramm pověsit v radničním průjezdu. Birk svou sázku vyhrál, ale dvanáct tolarů mu štěstí nepřineslo. Všichni věřili, že mu při práci pomáhal čert, a proto se mu začali vyhýbat. Práce ubývalo, až nakonec šikovný kolář zemřel v bídě. Birkovo kolo, které si můžete na Staré radnici prohlédnout, nám ho však připomíná dodnes.

Pověst o pokroucené věžičce

Brněnští konšelé si začátkem 16. století pozvali známého kamenického mistra, který se vyučil u nejslavnějších pražských mistrů. Chtěli, aby postavil radnici, jakou nikde jinde nemají.Pilgram, tak se mistr jmenoval, si sjednal mzdu, tři hřivny stříbra pro sebe, stavivo a plat pro své dělníky a začali. Po nějakém čase žádal Pilgram na městských radních o zálohu. Ti se však začali ošívat. Nechtěli vydat ani groš dřív, než bude radnice hotová. To mistra popudilo. Nejdřív se snažil domluvit s pány po dobrém, ale když viděl, že nepořídí, rozhodl se jinak. Nechal svými kameníky vytesat nejdelší věžičku portálu nakřivo. Celé město se chodilo na pokroucenou věžičku dívat! Radní si proto mistra zavolali a nařídili mu, aby vše hned napravil. Ale Pilgram se jen pousmál a řekl: "Milí páni, vaše slova byla křivá zrovna tak jako věžička na portálu, a proto se ji nikdy nikomu nepodaří narovnat. Vždycky bude ukazovat světu vaši proradnost." Než se nadáli byl pryč. Marně ho všude hledali. Vykládalo se, že odešel do Vídně, kde v chrámu svatého Štěpána prokázal své umění. Do dnešních dní každý, kdo jde kolem budovy Staré radnice, obdivuje její krásný portál. Mnozí však již přesně neví, proč je věžička křivá.

Věž Staré radnice. Můžete na ni vystoupat a prohlédnout si Brno z výšky. 

Ano, ano. Takový je výhled ze Staré radnice. Přímo na Špilas.

Špilberk a jeho kasematy

hrad založen na stejnojmenném kopci Přemyslem Otakarem II, byl později přestaven v obávané vězení a kasematy. Nabízí mnoho muzejních výstav, prohlídku žalářů, vyhlídku z věže, občerstvení i pestré programy pro školy.

Tak to je náš Špilas. Hrad Šilberk. Nejzajímavější jsou asi jeho kasematy, kde uvidíte cely vězňů.

Brněnské podzemí a Labyrint pod Zelným trhem

prohlídková trasa počítá s odvážnými objevovateli skrytých podzemních světů a nabídne mnohá překvapení včetně pravého historického pranýře.

Na vlastní oči spatříte unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů skrytých šest až osm metrů pod povrchem. Dozvíte se, jak se v minulosti uchovávaly potraviny, víno a pivo a čím se podzemní prostory osvětlovaly. V expozici nechybí ani sbírka archeologických nálezů. Součástí prohlídky je alchymistická laboratoř připomínající slavné lékaře, lékárníky a fyzikusy, kteří v Brně působili a proslavili město po celé Evropě. Na místní vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep a historická krčma. O stinných stránkách života v dávných dobách vyprávějí repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly na tržišti. Zelný trh patří k nejstarším brněnským náměstím a poprvé je zmiňován už počátkem 13. století jako Horní trh. Odjakživa byl rušným místem, kde se čile obchodovalo především s čerstvými potravinami. Sklepy, které vznikaly pod jednotlivými domy, proto sloužily nejen svým majitelům, ale také jako zázemí trhoveckého života a úkryt v době válek. Jejich tajemství zůstávalo dlouho skryto a až novodobé průzkumy odhalily celý labyrint, jenž prošel v roce 2009 komplexní stavební úpravou. Vznikla tak unikátní soustava historických sklepení a chodeb.

Pohled ze Zelňáku směrem k Petrovu zdobí morový sloup. 

Zelný trh se pyšní barokní kašnou Parnas.

Kostnice - unikátní prostory

které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. Po pařížských katakombách je druhou největší kostnicí v Evropě. Ostatky z původních hřbitovů byly po 10 až 12 letech vyjímány a ukládány do tzv. osárií neboli kostnic. Josefínské reformy roku 1784 vedly ke zrušení hřbitova z hygienických důvodů. Postupem doby se na kostnici, její velikost i umístění zapomnělo. Velké překvapení přinesl rok 2011, která odhalil rozsáhlý pohřební komplex. Odhady činí 50 000 pohřbených. Jsou zde pochovány též oběti morových a cholerových ran. 

Kapucínská hrobka

současně s klášterem a kostelem Nalezení sv. Kříže je postavena v typickém architektonickém stylu, v duchu prostoty. Krypta sloužila jako pohřebiště řeholníků, šlechty i dobrodinců řádu. Tvoří ji šest místností. Hned v první odpočívá nejslavnější pohřbený baron Trenck. Krypta je zvláštní tím, že žádný z pohřbených nebyl nikdy balzamován, pouze vysušen vzduchem. Celkem bylo v kryptě pohřbeno 205 osob, 41 se dochovalo. 

Zelný trh

neboli Zelňák pro brňáky srdcová záležitost. Jeden z nejstarších trhů, vznikl již ve 13. století. Jeho součástí byl Drůbeží trh, Hrnčířský trh a Vetešnický trh. 

Náměstí Svobody - Svoboďák

centrální náměstí, jemuž dominuje morový sloup a obdivovat můžeme mnoho šlechtických domů. Jmenujme Kleinův palác nebo renesanční Dům pánů z Lipé s tajnou vyhlídkou na střeše.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

významný gotický kostel v Brně, stojí trošku mimo centrum. Právě proto je méně navštěvovaný. Jedná se však o obrovskou gotickou stavbu, která byla povýšena titulem bazilika minor. Založila ji Eliška Rejčka, manželka Václava II a Rudolfa Habsburského a je zde též pochována před oltářem, pod kachličkou s písmenem E. Pohlídejte si otevírací hodiny a zajděte sem. Nebudete litovat. Výzdoba kostela je netypická, dalo by se říci orientální či exotická. 

Brněnské sochy a monumenty. To se pobavíte. :-)

socha Jošta Lucemburského zkompletovala stávající tři díla vyjadřující čtyři symboly Platónovy Ústavy umístěné na Moravském náměstí. Značí Odvahu. Ptejte se, proč je socha malého Mozarta na Zelném trhu nahatá. Průvodce vám vysvětlí symboliku nejvíce kontroverzní a diskutovaného monumentu: Brněnského orloje na Náměstí svobody. Tento hodinový stroj připomíná obří nábojnici a také odvahu a statečnost svých obyvatel, kteří se nenechali 112 dnů dobýt švédskou armádou, která poté pod vedením zkušeného generála Torstenstona odtáhla. Hodiny váží 24 tun, jsou vyrobené z černé žuly, která je vyleštěná tak dokonale, že se v ní zrcadlí život náměstí. 

Socha Jošta Lucemburského. Tu nesmíte vynechat.

Ano. Je to drsný, ale to je realita v Brně. Říkáte si, jestli je to schválně nebo omylem? Kdo ví. Sami si s tím tady lámeme hlavu. Každopádně Brno ví, jak upoutat pozornost. Nuda tady není rozhodně, to musíte uznat.

Mahenovo divadlo

do historie se zapsalo jako první divadelní budova na evropském kontinentu osvětlená elektrickými žárovkami - edisonkami. Část elektrického vedeni si doposud můžete prohlédnout.

Moje srdcovka. Mahenka je uvnitř krásná. A najdete tam také ukázku původního osvětleni. Naše divadlo totiž bylo první elektricky první osvětlenou budovou ve střední Evropě. Jsme na to hrdí, no.

To je ona. Ta první, původní. Žádný fejk. Origoš. Vidět ji může každý, kdo si zajde na představení do Mahenky. Do Mahenova divadla.

Takže žárovky jsou posypané všude kolem divadla. Pro jistotu. Aby se vědělo. :-)

Janáčkovo divadlo

Je o fůru let novější a modernější. Nyní po čerstvé rekonstrukci. To je také naše chlouba. Na operu a balet, jedině sem.

Reduta

nejstarší divadelní budova ve střední Evropě. Právě zde koncertoval tehdy 11 letý W.A. Mozart, což připomíná jeho nahá socha před divadlem.

Kostel svatých Janů

kostel stojí při minoritském klášteře a je skvostnou ukázkou baroka. Raritou je přilehlá loretánská kaple, neboli Svatá chýše, která je kopií příbytku, ve kterém se narodila Panna Maria. Vedle Lorety uvidíte Svaté schody.

Hvězdárna v Brně je moderní a aktivní instituce

která připravuje stále nové programy pro mladé i starší, aktivně se věnuje klientům na Facebooku a natáčí videa na Youtube. 3D projekce jsou nezapomenutelné. Rozhodně doporučujeme zařadit do programu.

Prygl, neboli Brněnská přehrada

rekreační oblast, kde to žije. Břehy lemují sportoviště, hospůdky, stánky. Lodě jezdí pravidelně v sezoně až do Veverské Bítýšky. My však vystoupíme pod hradem Veveří a vystoupáme na něj pěšky. Pokud uslyšíte brňáka říkat, že jde na parník, myslí tím nejspíš plavbu lodí po přehradě. Parník se říkalo odjakživa a tento romantický název zůstal dodnes. 

Hrad Veveří

Dlouho opuštěný, několikrát bezohledně adaptovaný, sevřený v ošklivém betonovém krunýři, který z něj doslova rve kusy zděného těla, se slepýma očima rozbitých oken a nalomenou páteří a pochroumanými žebry propadlých střech. Nepovedenými opravami a dlouhodobým zanedbáním poškozená stavba se na počátku 21. století stala už jen němou výčitkou těm, kteří jsou zodpovědní za to, kam až musel klesnout kdysi slavný hrad, kamenný ochránce „v zádech “ města Brna.

Tématické prohlídky

Naši průvodci dokážou zaměřit prohlídky tematicky. Pokud chcete vědět více o technických památkách, o židovském Brně nebo o funkcionalismu neváhejte se na nás obrátit. 

Velikost skupiny

Jeden průvodce pojme komfortně maximálně cca 50 osob. Více osob ve skupině už není příjemné pro vás ani pro provázejícího. 

Délka prohlídky

Je jen na Vás, jak dlouho budete chtít Brnem pochodovat a zda si prohlídku rozdělíte, uděláte si třeba pauzu na kafčo nebo na oběd nebo zda všechno zvládnete na jeden zátah. 

FOTOREPORTÁŽ Z BRNA ZDE

Nevíte si rady? Volejte kdykoliv.

+420 777 197 768

+420 770 655 035

Jak uhradit zájezd

hotově nebo na poště

Bankovním převodem

Jak objednat

Rezervačním formulářem

Emailem: info@ck-zajezd.cz

Náš příběh

Počínaje au-pair v Anglii přes cestování Amerikou při vysokoškolských studiích až po křižování Evropy s našimi syny. Její historii, kulturu, přírodu, zvyky i gastronomii máme s manželem nejraději. Proto cestujeme křížem krážem Evropou. A odhalujeme dětem a studentům tajemství a místa, kde jsme téměř prošoupali podrážky. S kolegy průvodci naladěnými na podobnou notu. V pohodlí a bezpečí dnešní doby.

Kontakt

+420 777 197 768

info@ck-zajezd.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Cestovatelský žurnál. Pohladí. Navnadí. Inspiruje.

Sledujte nás na sociálních sítích: