Normandie, Francie

Program zájezdu

Od ovládnutí Anglie Normany roce 1066 hraje Normandie důležitou roli v Evropských dějinách. Bohatá, často brutální historie ožívá v Mont Saint Michelském opatství a také podél pláže, poseté hřbitovy a památníky. Kouzlo oblasti podtrhuje dramatická pobřežní krajina, některá z nejlepších francouzských muzeí, klidné vesnice a architektonický skvost, středověký Ruen.
Camembert, jablka, jablečné víno, smetana, bohatá kuchyně, nejčerstvější ryby a mořské plody jsou další důvody k návštěvě tohoto regionu Francie.

Normandie, to je malebná krajina s pasoucími se stády krav, sýry camembert a livarot, jablečný mošt cidre a jablečná pálenka calvados, ale také pláže vylodění. Starobylé přístavy a gotické katedrály nebo na historii spojenou s Vilémem Dobyvatelem.

Pojeďte na úchvatný zájezd do Francie. Cestou navštívíme město Remeš s korunovační katedrálou, při zpáteční cestě nás čeká jeden den v Paříži.

Doprovází Zdeňka Janková.

1. den

Brzy ráno vyrazíme z Brna. Průjezdem přes Českou republiku a Německo se dostaneme odpoledne na území Francie. K večeru si prohlédneme krásnou gotickou katedrálu v Remeši, ve které byli kdysi korunováni francouzští králové. Ubytujeme se v hotelu Formule 1 v Remeši.

2. den

Po snídaní nás čeká přejezd do Horní Normandie. Naší první zastávkou budu město Rouen. Je to město, které proslavila Johanka z Arku, která zde byla roku 1431 na hranici upálena. Místo, kde stála hranice, a kostel, který je zasvěcen sv. Johance z Arku, si samozřejmě prohlédneme. Projdeme si staré město s krásnými hrázděnými domy a uvidíme i vykopávky z dob Římanů, kteří toto město kdysi založili a nazvali ho Rotomagus. Projdeme až k největšímu stavebnímu skvostu Rouenu, což je úžasná gotická katedrála, kterou proslavil svými obrazy Claude Monet. Z Rouenu se vydáme údolím řeky Seiny k Lamanšskému průlivu. Seinu poprvé přejedeme přes most Pont de Tancarville a v širokém ústí pak řeku přejedeme zpět po technicky i esteticky dokonalém mostu Pont de Normandie. Poté sjedeme do městečka Honfleur, které je nazýváno městem malířů, a to díky tomu, že jich zde mnoho v minulosti hledalo inspiraci. Čeká nás procházka tímto malebným přístavem a určitě doporučujeme zasednout do některé z mnoha hospůdek, kde prodávají nejvyhlášenější moules /= škeble/ z celého pobřeží. Odpolední program už se bude odehrávat v oblasti Dolní Normandie a bude závislý na počasí. Pokud bude pěkně a teplo, můžeme se vykoupat v moři, v případě chladnějšího počasí zajedeme do vnitrozemí, kde si prohlédneme v Lisieux poutní kostel zasvěcený sv. Tereze. V závěru dne přejedeme do Caen, ubytování.

3. den

Po snídani se vydáme po stopách vylodění Spojenců v r. 1944, jehož 70. výročí jsme si připomínali v roce 2014. První místo, které navštívíme, je Arromanches-les-Bains, kde uvidíme zbytky přístavu Mulberry. Následuje návštěva amerického vojenského hřbitova v Colleville. Je to místo, které působí na návštěvníky velmi silně a emotivně. Na začátku areálu si můžeme prohlédnout vstupní expozici dokumentující události června 1944. Poté přejdeme do části s téměř deseti tisíci hroby. Je to nekonečné pole bílých křížů na zeleném trávníku. Uprostřed hřbitova je památník věnovaný všem padlým se jmény těch, jejichž těla se nikdy nenašla. Ze hřbitova přejedeme dolů na pobřeží a projdeme se po pláži Omaha, kde probíhaly 6.6.1944 nejtěžší boje. Většina vyloděných vojáků se vůbec nedostala na břeh. Dalším místem vztahujícím se k bojům o Normandii je Pointe du Hoc, útes, který dobývali američtí rangers. Poté navštívíme město Bayeux, které bylo osvobozeno už 7.6. 1944, čili den po vylodění. Osvobodili ho britští vojáci, kteří se vylodili na pláži Gold. Bayeux je malebné město s katedrálou ve stylu normandské gotiky. Nachází se zde také proslulá tapiserie královny Matyldy. Večer se vrátíme na ubytování.

4 den

Klášter Mont St Michel, hradby St. Malo, uličky města Dinan. Ubytování.

5. den

Město Morlaix, viadukt. Pointe de St. mathieu - Konec světa. Pohoří Mond d Arée, nejvyšší hora Bretaně - Roc Trevezel. Nocleh.

Město Morlaix v minulosti velmi zbohatlo na obchodu se lnem a lněnými látkami. Město je známé 58m vysokým a 292m dlouhým železničním viaduktem, který nechybí na žádné pohlednici tohoto města. Silné náboženské cítění a bohatství měst dalo vzniknout farním ohradám. Farní ohrada – enclosparoissial se skládá z monumentální brány, ohradní zdi, kalvárie, pohřební kaple nebo kostnice a samozřejmě z kostela. Celek představuje velmi pšknou až teatrální scenérii. My si prohlédneme jeden z nejznámějších komplexů, a to v St. Thégonec. V Brestu se projedeme čtvrtí kolem přístavu. Naše cesta povede dále až na nejzápadnější„ výspu Finistere = „Konec světa“. Zde navštívíme Pointe de st. Mathieu, kde se nachází zbytky stejnojmenného kláštera a maják. Při zpáteční cestě Projedeme pohoří Montd´Arrée s nejvyšší „horou“ Bretaně RocTrévézel /384 m n.m./ Návrat na ubytování.

6. den

Megality jižní Bretaně. Poloostrov Quibéron.

Po snídani přejezd do jižní Bretaně, do zálivu Morbihan. Naším cílem je největší seskupení menhirů a dolmenů v Evropě. Nachází se jich zde ke 3000! Jde o kamenné řady a kamenné „stoly“ u města Carnac. Navštívíme také Locmariquer s obrovským komorovým hrobem Table de Marchands /Stůl kupců/ a leGrah – velký rozlámaný menhir, který měřil více než 20 m! Na poloostrově Quibéron se pokocháme Divokým pobřežím a pak už se přesuneme do vnitrozemí Bretaně na poslední nocleh.

7. den

Po snídani se přesuneme do Paříže. Po příjezdu do hlavního města je možné navštívit Eiffelovu věž, poté se projet vyhlídkovou lodí po Seině a zbytek dne věnovat procházce po vybraných místech, nebo využít čas k návštěvě některého ze slavných muzeí – Musée d´Orsay, Louvre, Vojenské muzeum v Invalidovně apod. Večer odjedeme z Paříže. Následuje noční přejezd přes Německo.

8. den

Návrat v popoledních hodinách do Brna.

Kam pojedeme?

Doplňující Informace

Snidane

Vicedenni

Autobus

Hotel

Cena

Cena zahrnuje:

  • Doprava
  • Ubytování
  • Průvodce
  • Cestovní pojištění
  • Snídaně
  • Mapa

Cena nezahrnuje:

  • Plavba lodí
  • Vstupné

Cestovní Pojištění

Cestovní pojištění sjednáváme u pojišťovny UNION na základě seznamu jmen s daty narození.

Dokumenty cestovní pojištění

Kontaktujte nás

Vypňte Vaše jméno.
Vyplňte Vaši emailovou adresu.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Vypňte Vaši adresu.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Zaškrtněte pole nejsem robot na konci formuláře. Děkujeme.

Nevíte si rady? Volejte kdykoliv.

+420 777 197 768

+420 770 655 035

Jak uhradit zájezd

hotově nebo na poště

Bankovním převodem

Jak objednat

Rezervačním formulářem

Emailem: info@ck-zajezd.cz

Náš příběh

Počínaje au-pair v Anglii přes cestování Amerikou při vysokoškolských studiích až po křižování Evropy s našimi syny. Její historii, kulturu, přírodu, zvyky i gastronomii máme s manželem nejraději. Proto cestujeme křížem krážem Evropou. A odhalujeme dětem a studentům tajemství a místa, kde jsme téměř prošoupali podrážky. S kolegy průvodci naladěnými na podobnou notu. V pohodlí a bezpečí dnešní doby.

Kontakt

+420 777 197 768

info@ck-zajezd.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Cestovatelský žurnál. Pohladí. Navnadí. Inspiruje.

Sledujte nás na sociálních sítích: