Prodejní strany

Slovensko

Cestovatelské zápisky z návštěv našich sousedů. Jak se mají v Bratislavě. Proč navštívit Děvín. Co podniknout v Tatrách.
 

Pixmac000051579045 blava

Bratislava 04859 51

×

Chyba

Nezveřejněno

 

 

 

Stáhněte si knihu zdarma

 
 
  

 

58707209 s

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poradenství, školení a prodej e-booku pro průvodce cestovního ruchu. 

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Lenka Malíková, cestovní kacelář s.r.o., IČ:  058 81 897, se sídlem Slunná 10, Šlapanice, 664 51, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  (dále jen „poskytovatelka“)

I. Pojmy

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poradenství, školení a prodeji e-booku, které poskytovatelka nabízí www.ck-zajezd.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
3) Poskytovatelka je plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.
6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
7) Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství, zajistit klientovi účast na školení, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

VI. On-line produkty – ebook

1) On-line produktem se rozumí e-kniha. 
2) E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na www.ck-zajezd.cz a je poskytována ve formátu .pdf, .mobi a .epub.
4) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.ck-zajezd.cz.
5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy, je nutné informovat poskytovatelku na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
9) V případě, že si klient nestáhl žádný soubor s e-knihou, má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatelky Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatelka vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

VII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

1) On-line produkty prodávané na www.ck-zajezd.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Kurzy pořádané poskytovatelkou jsou součástí jejího know-how, které si poskytovatelka chrání, proto pořizování audio nebo video záznamů není během kurzu povoleno.
4) Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VIII. Klient spotřebitel

1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na www.ck-zajezd.cz objednat on-line produkt nebo otevřený kurz.
3) Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce
 • právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
 • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 26.7.2017 

 

Platba kartou s nezdařila.

Zkontrolujte limity nebo kontaktujte svoji banku. 

Platbu lze provést též bankovním převodem. 

Zpět na nákup e-booku.

 

Blahopřejeme k rozhodnutí stát se průvodcem.

Zkontrolujte svou e-mailovou stránku a užijte si e-book.

Agentem cestovky na pár hodin

Že studentům nevoní chození po památkách, výklady průvodců ani vybrané destinace?

Nuda, říkají?

Nechte je, ať se obují do návrhu školního výletu sami. S partou spolužáků navrhnou ideální jednodenní nebo dvoudenní výlet.

Nechte se udolat pádnými argumenty a předejte jim zodpovědnost


Nechte studenty, ať vás přesvědčí a odpoví na všechna proč. Už nikdy žádná seď a nuda. Od této chvíle si za všechno budou moci sami osobně.
 

8 kroků ke školnímu výletů snů

Předejte iniciativu studentům. Nebudou mít úplně volné ruce, takže se pravděpodobně nepodíváte ani k protinožcům či ledním medvědů. Musí ctít obvyklé rozpočty, termíny a lokality. Ale jinak je nechte rozvášnit.


Použijte pracovní listy, které jsme pro studenty připravili.

 

Stáhněte si pracovní listy ke školnímu výletu snů.
 

Jsme jedno velké ucho

Návrh zpracujte, kdy se to vám i studentům nejvíce hodí. Plánujte ale s půlročním předstihem vzhledem k obsazenosti ubytování a dopravy. Vyjasněte všechny proč, a potom se nám ozvěte e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Návrh na papíře převedeme do reality!

 

 
 
 

Cestovatelské krize malých i větších výletníků. Interaktivní beseda ZDARMA.

Kdo z vás (dětí i učitelů) si alespoň jednou nepřál zcestovat svět křížem krážem? S batohem na zádech pod hvězdnou oblohou nebo v komfortu útulného hotelu. Křížem krážem celým světem. S dobrodružstvím v zádech. Ale přitom prokličkovat nástrahami cestování.

 • Já jsem se ztratil! Co mám dělat?

 • Paní učitelko, já nechal doma pas.

 • Pomóc, ujel mi autobus...

 • Je mi zima a mám mokré boty!

 • Je mi špatně a mám asi teplotu.  

 • Ztratil jsem batoh s doklady

 • Okradli mě!

 • Nemám svačinu ani pití.

A dalši, od stolu úsměvné, příhody cestování s dětmi

Stalo se vám něco podobného? Samozřejmě ano. Raději zapomenout.

A teď si představte, že cestujete s dětmi, které vedou vás! S malými cestovateli, kteří naprosto přesně ví, jak se v krizových situacích zachovat. Ba, co víc, jak se jim vyhnout!

 

Pojďme děti připravit na bezpečné cestování!

Stačí jedna vyučovací hodina u vás ve třídě a dobře simulované cestovatelské "krize". Děti si vyzkoušení zážitky na vlastní kůži.

 

Úsměvné i méně zábavné příběhy z cestování

 • Co se může malému cestovateli stát.
 • Co mu hrozí a z jaké strany.
 • Proč se to děje.
 • Jak z maléru ven.
 • Zkušenosti samotných dětí a jejich řešení.
 • Práce ve skupinkách

      Pozor krize!

 • Chování v jednotlivých krizových situacích.
 • Co udělat sám a co nechat na dospělých.
 • Jak se domluvit bez ovládnutí cizí řeči.
 • Jak zvládnout paniku, úraz či ztrátu.
 • Simulace reálných situací.
 • Prezentace řešení jednotlivých týmů. Argumentace.

Velké přípravy malého cestovatele

 • Co s sebou na 5 denní zájezd a co stačí na 1 den.
 • Jak se připravit na cestování v zimě i v létě.
 • Kolik věcí do příručního batohu a kolik do kufru.
 • Na co nezapomenout v letadle či autobusu.
 • Řešení reálných cestovatelských příprav.

      Aby žaludek nebolel

 • Co patří do žaludku malého cestovatele pravidelně.
 • Co je místní gastronomie a jaká má úskalí.
 • Co už způsobí problémy.
 • Aktivní práce ve skupinách s pracovními listy.
 • Prezentace, argumentace a vlastní zážitky dětí.
 
+

Přání malých cestovatelů

Vedená závěrečná beseda s učiteli a dětmi. Co chtějí zažít a co už nikdy. Jak vypadá ideální cestování se školou. Proč by mělo být spojeno s učebními osnovami a jak. Volná diskuse. Dotazy.

 

Objednejte si besedu. Zcela ZDARMA

A nechte děti prožít cestovatelské krize nanečisto. Pouhých 45 minut u vás ve třídě postačí a děti si vyzkoušejí zážitky na vlastní kůži.

 • Nachystají se zcela sami bez rodičů. Na vlastní zodpovědnost
 • Ovládnou sami sebe při krizových situacích. Už žádné slzavé údolí
 • Vyhnou se zkaženým žaludkům
 • A vysní si svůj dobrodružný výlet, který nadchne učitele i žáka
 • A co víc. Dokáží své znalosti „prodat“ i ostatním
 

Cestovatelské krize malých i větších výletníků. Nanečisto

Napište nám termín, který se vám hodí: 

leden, únor 2017: 1 až 4 hodina

Místo konání: přímo u vás ve třídě

 
Doporučeno pro 2. stupeň ZŠ
 
ZDARMA
 
Ptejte se
 1. Kontaktní telefon
  Neplatný vstup
 2. Váš Email(*)
  Vyplňte Vaši emailovou adresu.
 3. Váš vzkaz(*)
  Neplatný vstup
 4. Zaškrtněte ověřovací pole.


 


FAQ

 • Jak beseda probíhá? 

Děti dostanou 4 úkoly. Každý na 10 minut. Pracují ve skupinkách. Úkoly jim simulují skutečné situace, které mohou při cestování nastat. Děti mají za úkol je vyřešit. Všichni dostanou doplom a malou pozornost za účast. 

 • Pro jakou věkovou skupinu je beseda určená? 

Doporučeno pro 2 stupeň. Možno také pro žáky 4. tříd.

 • Potřebujete spolupráci od kantorů. 

Nepotřebujeme. Vše si přineseme. Celou hodinu vede zkušený cestovatel. 

 • Jak máme připravit děti. 

Čeká je příjemná netradiční a zábavná hodinka. Budeme rádi, když si připraví dotazy týkající se cestování. Kam by chtlěli jet, kde byli, co tam zažili. Na závěr nás čeká diskuze na téma cestování. 

 

 

 

Děti z těchto škol jsme učili jak zvládnout cestovatelské krize: 

 • ZŠ Ořechov
 • ZŠ Křenovice
 • ZŠ Novolíšeňská, Brno
 • ZŠ Kuřim
 • ZŠ Gajdošova, Brno
 • ZŠ Vranovice
 • ZŠ Měšťanská, Brno
 • ZŠ Dolní Loučky
 • ZŠ Vejrostova, Brno

Jsme členy asociace

AČCKA 25 let s vámi

Sledujte Facebook

Odebírat žurnál

Váš e-mail
(*)
Vepište svůj email
(*)
Neplatný vstup
zpracováním osobních údajů
(*)
Zaškrtněte pole prosím.

Uspořádejte si svůj zájezd