Reference Drahomíra Prokešová

 25.12. 2014, Dahomíra Prokešová, údolí Wachau

Univerzita třetího věku Mendelovy univerzity v Brně vyrazila s průvodkyní paní Ing. Lenkou Malíkovou na exkurzi do údolí Wachau, které se nachází v Dolním Rakousku a bylo zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Organizace exkurze byla perfektní, byli jsme již v autobusu seznámeni s historií a současností Rakouska. Navštívili jsme vinařské městečko Dürnstein, ochutnali skvělé meruňky, dále jsme si prohlédli klášter v Melku a jeho přilehlé zahrady. Paní Lenka nás seznámila s historií tohoto skvělého barokního díla založeného na počest sv. Benedikta.
Posléze jsme nastoupili na loď a pluli jsme velebným Dunajem okouzleni přilehlými vinicemi. Naši exkurzi jsme ukončili prohlídkou městečka Krems, ve kterém nám paní Lenka ukázala řadu historických budov a kostelů. Znaveni cestou a dojmy jsme usedli do autobusu a spokojeni dorazili do Brna s přáním se opětovně se do tohoto kouzelného místa vrátit. Paní průvodkyni děkujeme za skvělý den. Ing. Prokešová Drahomíra 
 

Jsme členy asociace

AČCKA 25 let s vámi