Reference Jaroslav Kostka

 29.12. 2014, Jaroslav Kostka, Budapešť

Vzhledem k tomu, že pomalu končí rok 2014, tak jsem usoudil, že je potřeba Vám také sdělit moje postřehy ze společných zájezdů v rámci akcí klubu U3V Mendelu s vaší cestovní kanceláří, i když jsem jich absolvoval zatím nepatrně, neboť jsem tam nastoupil až v říjnu 2013, ale přesto mohu říci, že na svém prvním zájezdu s Vámi, a to na prohlídku vodního díla Gapčíkovo a následně prohlídku Budapešti ke konci roku 2013, jsem byl naprosto spokojen, zejména jak byl celý program Vámi sestaven.
Získali jsme např. mnoho informací, týkajících se výstavby a provozu vodního díla Gabčíkovo, které nám poskytl jeho dlouhodobý, velmi erudovaný pracovník. Další část programu uvedeného zájezdu byla prohlídka Budapešti, kde se zase projevily Vaše znalosti a aktivita, při poskytování velmi zajímavých a podrobných informací, týkajících se historie a současnosti města Budapešti, kdy jste se snažila svým výkladem bez jakékoliv přetvářky, zaujmout pokud možno všechny účastníky zájezdu, když kromě toho jste se také příkladně starala, aby náplň programu byla co nejlépe splněna, bez nějakých problémů, i když k těmto např. tehdy došlo při naloďování na parník v souvislosti s večerní plavbou po Dunaji, ale objektivně jste za to nemohla a nakonec se to zvládlo , jak se říká "v pohodě ". Je pravdou, že tehdy jsem v souvislosti s ubytováním na hotelu, byl tzv. "nadpočetný" , ale než aby jsme měli platit úhradu za další pokoj, věc jste operativně v součinnosti s pracovnicemi recepce hotelu a našimi děvčaty z klubu U3V (paní Hodečkovou) vyřešila tak, že jedno lůžko se přidalo na pokoj k dalším dvěma našim spolucestujícím, kde jsem v pohodě přespal, a následující den jsme pokračovali v návštěvě pamětihodností Budapešti, včetně volné prohlídky parků, kdy naší spokojenost s náplní uvedeného zájezdu podpořilo také příjemné počasí, které vydrželo až do doby odjezdu. To víte, když je člověk v jiné zemi, kdy naprosto nezná jejich řeč, tak by bylo těžké něco domlouvat, proto nezbývá se spolehnout na pokud možno zkušeného průvodce, což si myslím, že už také jste, i když věkově velmi mladá. Všeobecně je známo, že při řešení vzniknuvších problémů se nejvíce projeví znalosti, schopnosti a zkušenosti osoby, která je odpovědna za splnění programu či daného úkolu. V tomto případě mohu odpovědně říci, že jste to zvládly k mé spokojenosti. Další zájezd jsem s Vámi absolvoval v červnu letošního roku, v rámci akce klubu U3V, do údolí Wachau v Rakousku, a mohu opět říci, že jsem byl naprosto spokojen, jak s programem zájezdu, tak zejména s Vašimi průvodcovskými schopnostmi, kdy jste se snažila podat co nejvíce vyčerpávajících informací o navštívených místech, a bezprostředním osobním vztahem k nám, jako klientům. Ze vzájemných rozhovorů s kolegyněmi a kolegy jsem zjistil, že spokojenost byla všeobecná. Vím, že máte v nabídkách řadu velmi zajímavých zájezdů, o kterých mne informujete cestou emailů, ale na některých jsem byl již dříve s jinými cestovními kancelářemi s obdobným programem a nebo i z jiných důvodů, kdy mám již jiné aktivity a nebo mi časově nevyhovují. I přes tyto skutečnosti budu i nadále, pokud to bude jenom trochu možné, využívat občasné zájezdy pořádané U3V s Vaší cestovní kanceláří, a budu se těšit na setkání s Vámi. Myslím, že jsem z mého pohledu dostatečně posoudil spokojenost jak svojí, tak kolegů a kolegyň s cestováním s Vaší CK, i když jsem s ní byl zatím pouze 2x, ale do Nového roku 2015 Vám přeji hodně zdraví, štěstí v osobním životě, a dalších úspěchů v činnosti Vaší cestovní kanceláře, a těším se na další setkání. Přeje Dr.Kostka Jar.
 
 

Jsme členy asociace

AČCKA 25 let s vámi