Templáři na Moravě

Česká republika

Cestovatelské postřehy o naší krásné zemi. 
 

DSC01259

DSC01585

Batuv Kanal 9 of 33

Byli stateční, bohatí a samostatní. Nepodléhali světské moci. Na konci bylo obvinění z hereze a upálení za živa. Tak skončili rytíři templu.
 
Ve 13. století jeden z nejbohatších řádů v Evropě, vlastnili ostrov Kypr a v Evropě přes 900 hradů. V hlavním sídle řádu (Templu) byla uložena královská pokladna a představitelé byli královští bankéři.
Komenda v Čejkovicích byla nejdůležitější z majetku templářů v našich zemích.
Ve stavební hmotě zámku je zachováno torzo původní čtyřpodlažní raně gotické věže. Templářské sklepy v Čejkovicích byly založeny v 1. polovině 13. století v souvislosti s budováním tvrze. Zasloužili se o to členové řádu Templářských rytířů, kteří k nám přišli z Francie. Byli původně založeni k ochraně poutníků do Svaté země.
Roku 1312 byl rod zrušen. Francouzský král Filip Sličný si vypůjčil od řádu peníze (půl milionu livrů) a aby je nemusel vracet, obvinil řád z hereze a dal roku 1307 představitele řádu pozavírat a 5 až 7 let je věznil. roku 1312 byli odsouzeni k upálení zaživa a po dohodě s tehdejším papežem Klimentem byl celý řád prohlášený za zrušený. Kolem roku 1320 koupila panství česká šlechta, později byl majetek zkonfiskován. V roce 1623 přichází řád Jezuitů, který panství odkoupil.
V polovině 18 století se zde zpracovávaly hrozny z výměry téměř 700 ha vinic. Po roce 1918 připadly sklepy a celý statek státu, později byly prázdné a chátraly. V roce 1936 bylo založeno vinařské družstvo. Toto si pronajalo sklepy, zprovoznilo je. V roce 1952 bylo rozhodnuto o zestátnění, bez jakékoliv náhrady.
Před 5 lety byla zprovozněna lahvovací linka s kapacitou 2 tisíce lahví.
Délka sklepů je 650 metrů, skladovací kapacita veškeré sudoviny je až 700 tisíc litrů, využívá se však 5 000 litrů. V současné době je v sortimentu 25 odrůd. Svým rozsahem patří v Evropě sklepy k velkým podnikům
.

Jsme členy asociace

AČCKA 25 let s vámi

Sledujte Facebook

Odebírat žurnál

Váš e-mail
(*)
Vepište svůj email
(*)
Pro pokračování prosím potvrďte souhlas se zpracováním osobních udajů
zpracováním osobních údajů
(*)
Zaškrtněte pole prosím.

Uspořádejte si svůj zájezd